1219000 – Нан, макарон және кондитер өндірісі, біліктілік:
1219032 – «шоколад даярлаушы»; 10 ай
1219042 – «бисквит даярлаушы»; 10 ай
1219142 – «наубайшы» 10 ай
(АҚ «Рахат» фабрикасы, ТОО ХБК «Аксай нан» жұмыспен қамтиды)

1219000 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», квалификация:
1219032 – «шоколадчик»; 10 мес
1219042 – «бисквитчик»; 10 мес
1219142 – «пекарь» 10 мес
(С последующим трудоустройсвом на АО «Рахат», ТОО ХБК «Аксай нан»)

DMT 0502DMT 0556DMT 0564DMT 0674

 

0506000 – Шаштараз өнері және сәндік косметика, біліктілік:
0506012 – «шаштараз - модельер» 1 ж.10 ай
0506000 – «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», квалификация:
  0506012 – «парикмахер - модельер» 1 г.10 мес
DMT 0801DMT 0856

 

0508000 – Тамақтануды ұйымдастыру, біліктілік:
     0508012 – «аспазшы»; 1 ж 10 ай, 10 ай
     0508022 – «кондитер»; 1 ж 10 ай,

0508000 – Организация питания, квалификация:
0508012 – «повар»; 1 г.10 мес, 10 мес
    0508022 – «кондитер»; 1 г.10 мес,

DMT 0989DMT 0923DMT 0965DMT 0957

0513000 – «Маркетинг (по отраслям)», квалификация:

              0513012 –«Продавец продовольственных товаров» 10 мес

            (С последующим трудоустройсвом на ТОО «Беккер», АО «Рахат»)

 

0513000 – «Маркетинг (сала бойынша)», біліктік:

0513012- «азық-түлік өнімдерінің сатушысы» 10 ай

(ТОО «Беккер», АО «Рахат» жұмыспен қамтиды)