10130300 – Тамақтануды ұйымдастыру, біліктілік:
                       3W10130302 – «аспазшы» 10 ай

     10130300 – «Организация питания», квалификация:
                    3W10130302 – «повар»; 10 мес

DMT 0421DMT 0435DMT 0450DMT 0467

07210300 – Нан, макарон және кондитер өндірісі, біліктілік:
3W07210301 – «Қант өнімдерінің кондитері»; 10 ай
(АҚ «Рахат» фабрикасы жұмыспен қамтиды)

07210300 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», квалификация:
3W07210301 – «Кондитер сахаристых изделий»; 10 мес
(С последующим трудоустройсвом на АО «Рахат»)


DMT 0502DMT 0556DMT 0564DMT 0674